×

Декларация за преглед

Този уебсайт използва "бисквитки", за да Ви предоставим възможно най-добрата практическа работа на потребителите. Информацията за "бисквитката" се съхранява в браузъра ви и изпълнява функции като разпознаване на вас, когато се върнете на нашия уебсайт и помагайки на нашия екип да разбере кои части от уеб сайта ви са най-интересни и полезни.

Можете да настроите всичко настройките ви за тях, като се придвижите разделите от лявата ръка.

Име на бисквитката Приемам
Regulamento Geral de Protecção de Dados - - PIBR PRO ALL em 1 Този модул помага на сайта да стане съвместим с GDPR чрез добавяне на законосъобразни функции.
Име на бисквитката Приемам
Exportação Google
Google AdWords
Google Analytics
Google Analytics 4
Име на бисквитката Приемам
Exportação Google
Facebook Shop, Facebook Dynamic Ads and Instagram Shop integration via CSV feed
Google AdWords
Google Analytics
Google Analytics 4
Google ReCaptcha

Да контролирате поверителността

Общия регламент за защита на данните (GDPR) е регламент в законодателството на ЕС за защита на данните и неприкосновеността на личния живот за всички физически лица, в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Той също така се отнася до износа на лични данни извън зоните на ЕС и ЕИП. В GDPR цели най-вече да се даде контрол на лица над своите лични данни и за опростяване на регулаторната среда за международен бизнес от обединяването на регулирането в рамките на ЕС.

Право на преносимост на данните
При поискване, пакет на личните данни е на разположение за изтегляне, като субектът на данните възможността за преносимост.

Право на коригиране на данните
Това гарантира, че хората могат да актуализират личните си данни лесно.

Право да сте анонимни
Промяна на информации с фиктивни данни. По този начин вашата самоличност е защитена.

Право да премахнете данните ми
Изтриете профила си от магазина, заедно с всичките си лични данни. Всички ваши адреси, поръчки и други информации ще бъдат загубени.

Право на информация
Лицата имат право да бъдат информирани за събирането и използването на личните им данни. Това е от ключово изискване за прозрачност по GDPR.

Право да ограничи обработка
Лицата имат право да поискат ограничаване или потискането на техните лични данни.

Право на обект
В GDPR дава частни лица правото да възрази срещу обработването на личните им данни при определени обстоятелства.

Право да бъдат уведомени
Процесорът уведомява администратора незабавно след узнаването на нарушение на личните данни.

Cookie закон
В момента там е на мястото си правото на Европейския съюз Cookie. Тя се отнася за всички страни-членки на Европейския съюз и сайтове извън ЕС трябва да спазват, ако се насочите хора в рамките на държавите-членки.

Scroll To Top