This site uses our own and third-party cookies to improve our services and to collect information about your browsing and thus improve the experience
If you press "Close" or continue browsing is accepting to collect and install on your device.

close

Historia
Corría o ano 2008 e abriuse unha empresa denominada José Real Publicidade e Marketing con obxectivos ben definidos de promover a publicidade e marketing nas empresas. Por forza do destino, a empresa comezou a realizar inmensos contratos de envases de produtos, especializado-se día tras día. Hoxe conta con unidades de produción que poden fabricar 250 mil bolsas plastico e 25 mil bolsas papel por día.
Equipo novo e talentoso, integrada e unida, preparado para satisfacer as necesidades de envasado de calquera empresa.


Scroll To Top