This site uses our own and third-party cookies to improve our services and to collect information about your browsing and thus improve the experience
If you press "Close" or continue browsing is accepting to collect and install on your device.

close

История
Годината е 2008 г. и отвори една компания, наречена Jose Real Реклама и маркетинг с добре дефинирани цели за насърчаване на рекламата и маркетинга в компаниите. Чрез съдбата, компанията започва да прави огромни поръчки на опаковката на продукта, специализирана ден след ден. Днес тя разполага с производствени единици, които могат да произвеждат 250 000 найлонови торбички и хартиени торби 25,000 на ден.
Млад и талантлив, интегриран и сплотен екип, готов да отговори на нуждите на всяка компания, опаковане.


Scroll To Top